Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Polityka w zakresie ochrony środowiska i BHP - Apator Metrix

Polityka firmy w zakresie ochrony środowiska

Zasadą  przewodnią  Apator Metrix S.A. jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na   środowisko, a nie usuwaniu jego skutków. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów w zakresie ochrony środowiska, chronimy środowisko, oszczędzamy energię i  zasoby naturalne oraz zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez stosowanie odpowiednich praktyk zarządzania i technologii.

Dążymy do zminimalizowania wpływu na środowisko poprzez stawianie sobie zadań w zakresie:

  • Utrzymania poziomu zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków; emisji substancji do powietrza oraz zużycia energii
  • Optymalizacji gospodarki materiałami i odpadami
  • Zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym

Angażujemy naszych Pracowników w proces zarządzania środowiskowego, aby poprzez ich świadomość stworzyć przedsiębiorstwo odpowiedzialne środowiskowo. Dokładamy również wszelkich starań, aby nieustannie doskonalić naszą organizację i procesy produkcyjne pod kątem ograniczania wpływu na środowisko.

Polityka firmy w zakresie BHP

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, respektując wymagania prawne i wymagania naszych klientów, zobowiązujemy się do stałej poprawy bezpieczeństwa, higieny i komfortu pracy naszych pracowników. Zobowiązania te będziemy wypełniać dążąc do całkowitego wyeliminowania wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych poprzez:

  • Stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
  • Wspieranie, rozwój oraz podnoszenie świadomości pracowników związanej z wszystkimi aspektami pracy oraz bezpiecznego jej wykonywania
  • Zapewnienie pracownikom niezbędnych środków technicznych finansowych oraz wykwalifikowanego i zaangażowanego personelu

Powrót