Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Polityka Zarządzania - Apator Powogaz

Polityka Zarządzania

Wysoka jakość i funkcjonalność wyrobów to nasz priorytet już od ponad 90 lat. Na zaufanie klientów zapracowaliśmy szukając wciąż nowych rozwiązań. Aby nowatorskie pomysły szły w parze z wysoką jakością, już w 1995 r. podjęliśmy decyzję o przebudowie funkcjonującego systemu kontroli jakości i dostosowaniu go do standardów międzynarodowych norm serii ISO 9000. Wdrożony oraz certyfikowany w 1996 roku System Zapewnienia Jakości stał się wzorem postępowania pracowników. Kontrola jakości zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług. Zrozumienie potrzeb Klienta uczyniliśmy szczególnie ważnym elementem naszych działań.

Wychodząc z przekonania, że tylko kompleksowe uregulowania wszystkich procesów zachodzących w firmie pozwalają na rzeczywiste nadzorowanie i ciągłe ulepszanie działań, w styczniu 1999 roku wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania. System ten tworzą trzy, powiązane ze sobą oraz wzajemnie uzupełniające się podsystemy: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy, którego polityka sformułowana jest następująco - Polityka Zarządzania (pobierz plik)

Posiadamy certyfikaty  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydane przez TÜV Rheinland  potwierdzające spełnienie wymagań norm: ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Realizujemy procedurę oceny zgodności w oparciu o moduł B i D.

Od 2012 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Powrót