Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Staże i praktyki

Poszukujemy praktykantów w obszarach:

Praktyki w Toruniu:

 

Praktyki w Ostaszewie:

 

Praktyki w Łodzi:

 

  • Pisanie i testowanie algorytmów automatyki zabezpieczeniowej Aplikuj >>
  • Programowanie systemów wbudowanych do urządzeń elektronicznych Aplikuj >>
  • Projektowanie płytek PCB Aplikuj >>

Harmonogram kursu

Moduł I

Przeszkolenie z podstaw rysunku technicznego w formie lekcji teoretycznych powiązanych z zajęciami praktycznymi. 

Czas trwania: 6 godz.
Termin: 28.06.2023 r. (środa); godziny popołudniowe
Miejsce: Ostaszewo k. Torunia

Zapisz się

Moduł II

Przeszkolenie z zakresu pomiarów: suwmiarką, kątomierzem, płytkami wzorcowymi w formie teoretycznej z zajęciami praktycznymi.

Czas trwania: 6 godz.
Termin: 28.06.2023 r. (środa); godziny popołudniowe
Miejsce: Ostaszewo k. Torunia

Zapisz się

Moduł III

Przeszkolenie teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi i ustawienia maszyn i urządzeń: prasa automatyczna, walcarka, rozwijak i podajnik. 

Czas trwania: 6 godz.
Termin: 30.06.2023 r. (piątek); godziny popołudniowe
Miejsce: Ostaszewo k. Torunia

Zapisz się

Oferujemy
  • Uzyskanie dyplomu po ukończeniu kursu
  • Dla najlepszych - zatrudnienie na umowę o pracę, w tym:
    - pomoc w uzyskaniu oraz sfinansowanie uprawnień (obsługi wózków widłowych UDT II WJO, suwnic UDT I S)
    - kurs na ustawiacza pras automatycznych - etap II