Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Enea Operator z nowym magazynem energii w sieci niskiego napięcia

Enea Operator przyłączyła w październiku 2023 roku przemysłowy magazyn energii do sieci niskiego napięcia w Bydgoszczy. Jego celem jest stabilizacja parametrów sieci energetycznej na obszarach o dużej liczbie odnawialnych źródeł energii. Projekt został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu eNeuron przez konsorcjum dwóch polskich firm: Apator i NRG Project.

Operator Enea od trzech lat uczestniczy w międzynarodowym projekcie „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”, realizowanym w ramach europejskiego programu Horyzont 2020. Jego zadaniem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesów projektowania i eksploatacji lokalnych systemów energetycznych  z optymalną integracją z rozproszonymi, głównie odnawialnymi źródłami energii.

– Dzisiaj magazyny energii to już nie przyszłość a nasza teraźniejszość. Wzrost liczby mikroinstalacji stanowi wyzwanie techniczne dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej. Musimy zdawać sobie sprawę, że w czasach, kiedy nasza sieć była budowana, nie projektowano dwukierunkowych przepływów. Produkcja zielonej energii jest uzależniona od czynników zewnętrznych, a naszym celem i obowiązkiem, jako spółki dystrybucyjnej jest zapewnienie stabilnego przepływu energii przez całą dobę. Magazyny energii zapewniają bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Ich wykorzystanie to także dobry sposób na poprawę efektywności infrastruktury OZE. Dają bowiem możliwość zgromadzenia większej ilości zielonej energii i wykorzystanie jej w momencie szczytowego zapotrzebowania –  Marcin Gawroński, Prezes Zarządu Enei Operator.

Zbudowanie magazynu energii w Bydgoszczy zostało zrealizowane dzięki kilkuletniej współpracy pracowników Enea Operator z zespołem naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego przy projekcie EnergyStore. Zbadano różne technologie magazynowania energii i ich wydajność w określonych warunkach sieciowych. W efekcie zdecydowano się na budowę magazynu energii w technologii litowo-jonowej (LI-Ion) o mocy nominalnej nie mniejszej niż 50 kW i pojemności co najmniej 200 kWh.

Nowy magazyn energii wykonuje wiele usług systemowych, m.in. kompensację mocy biernej, kompensację odkształceń sieci oraz stabilizację mocy odnawialnych źródeł energii. W instalacji zastosowano dwustopniowy przekształtnik AC/DC/DC oraz dedykowany algorytm sterujący pozwalające na wielogodzinne ładowanie akumulatora energią odnawialną z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona.  Kiedy wieczorne lub nocne zapotrzebowanie osiągnie szczyt, magazyn będzie dostarczał energię do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia.

– Współpraca między firmą Apator i operatorem sieci Enea Operator otwiera nowe możliwości w dziedzinie magazynowania i efektywniejszego wykorzystania energii pochodzącej z OZE, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Ta inwestycja stanowi ważny krok w kierunku bardziej spójnego i wydajnego zarządzania energią, i może stać się wzorem do naśladowania dla innych lokalizacji. Specjalnie zaprojektowany magazyn energii, w tym przypadku z pakietem bateryjnym i systemem BMS dostarczonym przez firmę NRG Project, staje się bardzo ważnym uzupełnieniem sieci dystrybucyjnej, w której funkcjonuje już wiele źródeł wytwórczych. Jego głównymi zadaniami będą: stabilizacja mocy odnawialnego źródła energii, symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci, stabilizacja parametrów sieci oraz poprawa jakości energii –Szymon Piasecki, Menedżer Produktu ds. OZE w Apator SA.

Magazynowanie energii jest ważnym elementem transformacji energetycznej związanej z rosnącą dostępnością odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i nowoczesnym podejściem do rozwoju sektora energetycznego. Jednym z odbiorców magazynów energii są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których głównym zadaniem jest efektywne zarządzanie ruchem sieciowym w celu zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw energii elektrycznej w zmieniającej się strukturze jej wytwarzania.

 

Film z realizacji

play button

Przemysłowy magazyn energii dla Enea Operator to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu eNeuron i wykonane przez Konsorcjum dwóch polskich spółek Apator i NRG Project.

play button

Przemysłowy magazyn energii dla Enea Operator to przedsięwzięcie zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu eNeuron i wykonane przez Konsorcjum dwóch polskich spółek Apator i NRG Project.