Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Magazyn energii w sieci niskiego napięcia dla TAURON Dystrybucja

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany dla krajowych Operatorów Sieci Dystrybucji, którzy poszukują skutecznych rozwiązań technicznych do bilansowania sieci oraz redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Wraz z przyłączaniem nowych źródeł OZE w systemie, rośnie znaczenie magazynów energii w lokalnym bilansowaniu sieci elektroenergetycznych. Magazyn uruchomiony na koniec 2023 roku przez Apator SA dla TAURON Dystrybucja SA, o mocy 50 kW i pojemności nominalnej zasobnika 16 kWh, realizuje podstawowe funkcjonalności związane z poprawą parametrów pracy sieci dystrybucyjnej - umożliwia symetryzację i stabilizację napięcia sieci w punkcie przyłączenia magazynu. Dedykowany system zarządzania energią (EMS) optymalizuje pracę baterii, a zastosowany dwustopniowy przekształtnik pozwala na niezależne, dla każdej z faz napięcia zasilającego, sterowanie przepływami mocy czynnej i biernej. Ponadto magazyn został przyłączony do systemu SCADA operatora, dzięki czemu możliwa jest pełna kontrola nad urządzeniem w sposób zdalny i bezpieczny cyfrowo.

Nowością w realizowanym projekcie było zastosowanie jako zasobnika energii używanych litowo-tytanowych baterii trakcyjnych. Baterie tego typu z powodzeniem mogą być wykorzystane w stacjonarnych magazynach energii po okresie eksploatacji, oczywiście po odpowiednim przeglądzie serwisowym. Wydłużenie okresu użytkowania baterii poprzez nadanie im „drugiego życia” doskonale wpisuje się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rozwiązanie spełnia ściśle określone normy i wymagania techniczne, a jednocześnie pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko generowany w ramach pierwotnego procesu produkcji baterii a następnie podczas ich recyklingu.

Aby zapewnić bezpieczną i efektywną dalszą eksploatację baterii dokonano niezbędnych analiz technicznych i pomiaru parametrów poszczególnych ogniw. W kolejnym kroku zasobnik został wyposażony w nowy system automatycznego sterowania funkcjami technicznymi (tzw. BMS) dedykowany do nowego trybu pracy baterii i zintegrowany z nadrzędnym systemem EMS oraz systemem sterowania i nadzoru po stronie operatora. Oprócz zasobnika bateryjnego na bazie baterii LTO o pojemności nominalnej 16 kWh oraz systemów BMS i automatycznego sterowania i zarządzania magazynem, rozwiązanie wyposażono w dwustopniowy, dwukierunkowy przekształtnik AC/DC/DC wykonany w technologii węglika krzemu o mocy 50 kW, system HVAC (ogrzewania i klimatyzacji), system przeciwpożarowy oraz instalację alarmową.

Apator rozwija ofertę magazynów energii dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na potrzeby stabilizacji pracy sieci niskiego napięcia, w szczególności sieci z dużym udziałem OZE. Opracowane i wdrożone rozwiązania wspierają operatorów w efektywnym prowadzeniu ruchu sieciowego oraz zapewnieniu niezawodności i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wobec zmieniającej się struktury wytwarzania energii w Polsce, w której mamy coraz większą ilość odnawialnych źródeł energii, magazynowanie energii stanie się niezbędnym narzędziem transformacji energetycznej i coraz bardziej powszechnym elementem naszego krajowego pejzażu.