Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Magazyn energii do stabilizacji sieci elektroenergetycznej

Przemysłowy magazyn energii, który jest wspólnym projektem firm Tauron Dystrybucja, Apator oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, został zainstalowany w Ochotnicy Dolnej (woj. małopolskie). Gmina, będąca także partnerem projektu, od lat prowadzi działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez wzrost udziału OZE. 

 

Na terenie gminy Ochotnica Dolna sukcesywnie od kilku lat powstawały instalacje fotowoltaiczne, a na dachach domów jednorodzinnych montowane były panele PV. Obecnie niemal 35% budynków całej gminy posiada panele fotowoltaiczne, a wyprodukowana przez nie energia służy zaspokojeniu potrzeb energetycznych mieszkańców. Ochotnica Dolna ma jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Ze względu na fakt, że w większości są to instalacje jednofazowe, podłączone niesymetrycznie w poszczególnych fazach oraz ze względu na charakter zabudowy wsi (brak dużych odbiorców energii) i długie odcinki sieci zasilającej nn instalacje OZE generują szereg problemów dla operatora, związanych z jakością napięcia, szczególnie w godzinach produkcji energii przez OZE.

Raport - analiza pracy sieci OSD z magazynem energii

Głównymi problemami związanymi z jakością energii są niesymetria napięć fazowych oraz przekroczenie dopuszczalnych poziomów napięcia w godzinach produkcji energii. Przekroczenia napięć powodują wyłączenia instalacji prosumenckich, co z kolei zmniejsza opłacalność poniesionych inwestycji. Aby poprawić sytuację konieczna jest symetryzacja napięć fazowych oraz obniżenie poziomu napięcia w sieci w chwili, kiedy przekracza dopuszczalną wartość.
Rozwiązaniem, które ma pomóc w stabilizacji sieci elektroenergetycznej, ma być zainstalowany w gminie magazyn energii. Celem jego pracy będzie poprawa parametrów napięcia. Oprócz firmy Apator i Tauron Dystrybucja, projekt wspierali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej.  

Dzięki zastosowanej w magazynie konstrukcji przekształtnika oraz opracowanemu algorytmowi sterowania w godzinach produkcji energii z OZE, bateria magazynu będzie ładowana, jednakże tylko z tych faz, w których wartość napięcia będzie przekroczona. Następnie w ciągu wieczornego szczytu zapotrzebowania, a także w nocy magazyn będzie się rozładowywał do sieci, tak aby być gotowym do gromadzenia energii z OZE w ciągu kolejnego dnia. 

 

W ramach realizacji projektu planowana jest weryfikacja pracy magazynu energii w następujących trybach:

- Symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (PPE) przez przesyłanie mocy czynnej pomiędzy poszczególnymi fazami z ograniczeniem asymetrii mocy fazowych uzależnionym od pojemności obwodu DC przekształtnika AC/DC

- Stabilizacja napięć w PPE poprzez regulację mocy czynnej ładowania/rozładowania baterii niezależnie dla każdej z faz napięcia zasilającego

- Stabilizacja napięć poprzez regulację mocy biernej z ograniczeniem asymetrii po maksymalnym dopuszczalnym naładowaniu/rozładowaniu baterii

- W przypadku, gdy napięcia fazowe są w normie – utrzymywanie poziomu naładowania zasobnika w granicach zapewniających możliwość stabilizacji napięcia mocą czynną, potencjalnie zależnych od pory dnia (godziny)

- Kompensację wyższych harmonicznych prądu z uwzględnieniem dodatkowego toru pomiarowego prądu

Magazyny energii to nowy kierunek działań w Grupie Apator związany z transformacją energetyczną. Rozwiązania stanowią ważną część oferty związanej z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i nowoczesnym podejściem do energetyki.  
 

Filmy z realizacji

play button

Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gminy Ochotnica Dolna (woj. małopolskie), w której został zainstalowany.

play button

Jednym z kierunków rozwoju oferty produktowej skierowanej do sektora OZE są magazyny energii. Opracowaliśmy rozwiązanie, którego głównym celem jest poprawa jakości napięcia i stabilizacja parametrów sieci. 

play button

Magazyn energii to wspólny pilotażowy projekt firm Tauron Dystrybucja SA, Apator SA, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gminy Ochotnica Dolna (woj. małopolskie), w której został zainstalowany.

play button

Jednym z kierunków rozwoju oferty produktowej skierowanej do sektora OZE są magazyny energii. Opracowaliśmy rozwiązanie, którego głównym celem jest poprawa jakości napięcia i stabilizacja parametrów sieci.