Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Właściwa eksploatacja i cyfrowe zarządzanie farmami fotowoltaicznymi

W zakresie wykorzystania oprogramowania EKTIN PV do nadzoru farm fotowoltaicznych podjęliśmy współpracę z Energy Trade Solutions. 

Główny obszar działania naszego partnera to przede wszystkim kompleksowa usługa eksploatacyjna farm PV, która została wzbogacona o instalację naszego cyfrowego systemu nadzoru OZE - oprogramowania EKTIN. Dzięki temu możliwy jest stały monitoring parametrów elektrycznych, analiza wskaźników eksploatacyjnych, a także możliwość zdalnego manipulowania łącznikami w każdym z obiektów instalacji rozproszonej. 

Pozyskane z instalacji dane służą do przygotowywania raportów technicznych dla każdego z obiektów. Comiesięczne raporty tworzone są automatycznie, uwzględniają konieczne informacje pozwalające ocenić stopień wykorzystania farmy fotowoltaicznej, wskazują punkty krytyczne wymagające uwagi służb eksploatacyjnych i podsumowują ilość wyprodukowanej energii elektrycznej za okres objęty raportem.

Inwestor bądź zarządzający farmą mają możliwość korzystania z modułu komunikacji (SMS lub email), co pozwala na przesyłanie alertów bezpośrednio do wskazanych osób. Komunikacja jest niezbędna w sytuacji, gdy odchylenie od stanu normalnej pracy obiektu wymaga niezwłocznego poinformowania personelu dbającego o wysoki stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych farmy fotowoltaicznej. Takie działanie daje inwestorowi pewność, że wytwarzanie energii jest maksymalizowane, a sama elektrownia nie obarczona niepotrzebnymi przestojami.

Inwestycja w oprogramowanie monitorujące i nadzorujące pracę źródeł rozproszonych, w tym przypadku paneli PV, opiera się o wykorzystanie serwerów należących do Energy Trade Solutions, co w połączeniu z systemem do zarządzania farmami EKTIN przekłada się na kompleksową obsługę farm, zmniejszenie kosztów utrzymania i zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji.

Bartosz Firmanty, Członek Zarządu / COO, Energy Trade Solutions - Współpraca w ww. zakresie przebiega jak dotąd bardzo pomyślnie i jesteśmy zadowoleni z jej efektów. System monitorowania zaczyna przynosić już wymierne korzyści, a nasi specjaliści dostrzegają kolejne przestrzenie do wykorzystania jego możliwości i zarazem poszerzenia funkcjonalności. Cieszymy się, że nasze farmy fotowoltaiczne są teraz zarządzane tak zaawansowanym narzędziem, bo dzięki niemu możemy szybciej reagować na powstające alerty. Nieocenioną funkcją jest dla nas podgląd pracy farmy z poziomu Planu Zagospodarowania Terenu w czasie rzeczywistym, gdzie widzimy różnice w pracy poszczególnych stringów. Polecamy z czystym sumieniem. 

Krzysztof Kmiecik, Kierownik Rozwoju Biznesu, Apator SA - Postępująca profesjonalizacja usług zarządzania obiektami generacji rozproszonej prowadzi do coraz częstszego wykorzystania narzędzi informatycznych, które w wieloletniej perspektywie pozwalają na maksymalne wykorzystanie zainstalowanych mocy i świadome prowadzenie prac eksploatacyjnych i serwisowych. Współpraca z Energy Trade Solutions jest na początkowym etapie i w kolejnych latach będzie owocować  rozszerzeniami wynikającymi z przyłączania kolejnych źródeł odnawialnych własnych lub klienckich co doprowadzi do osiągnięcia efektu skali uwidaczniającego się poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na 1MW mocy zainstalowanej, obniżenie kosztów eksploatacji (stały monitoring, standaryzacje i automatyzacja procesów obsługi obiektów) co przyniesie korzyści finansowe. Bardzo cieszę się z podjętej współpracy, wspólnie rozwijamy kolejne funkcjonalności wynikające z potrzeb naszego Klienta.