Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

System odbudowy zasilania SN - FDIR

System umożliwia wykrycie miejsca zwarcia (FD - Fault Detection) oraz pozwala na jego izolację (I – Isolation) w celu odbudowy zasilania (R – Restoration). Rozwiązanie wpływa na poprawę parametrów pracy sieci SN, stanowiąc jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii.

 

Zobacz film

FDIR - zabezpiecza przed skutkami zwarć i przeciążeń

Korzyści
 • Wyraźna redukcja współczynników SAIDI i SAIFI

 • Maksymalne ograniczenie obszaru występowania zwarcia

 • Istotne zmniejszenie ilości odbiorców pozbawionych zasilania

 • Pełne wykorzystanie istniejących urządzeń zainstalowanych w sieci

 • Praca automatyczna z kompletną, przejrzystą diagnostyką działania

 • Bezpieczeństwo pracy ludzi i sieci

 • Łatwość i intuicyjność obsługi

 • Szybkość i elastyczność wdrożenia

 • Pełna kontrola działania z możliwością przerwania każdego kroku

Zastosowanie

Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) stoją w dzisiejszych czasach przed wielkim wyzwaniem. Wprowadzenie nowego modelu regulacji działania, regulacji jakościowej - niesie za sobą konieczność realizacji ściśle sprecyzowanych celów. Jednym z nich, obok wzrostu efektywności, poprawy jakości obsługi klienta, czy racjonalizacji zużycia energii elektrycznej jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej przekładające się na poprawę i uzyskanie najwyższych z możliwych parametrów jakościowych pracy sieci dystrybucyjnej. 

Zalety systemu:

 • Znaczące zmniejszenie SAIDI i SAIFI - główną cechą systemu FDIR jest znaczące skrócenie czasu trwania, a także ograniczenie obszaru występowania przerw w dostawie energii elektrycznej. Dzięki temu w automatyczny i skuteczny sposób poprawiane są współczynniki niezawodnościowe SAIDI i SAIFI.
 • Przewidywalność - algorytm automatyki FDIR korzysta z wcześniej uzgodnionych i zweryfikowanych scenariuszy działania. Etap tworzenia scenariuszy pozwala na dokładną weryfikację możliwości pracy i przełączeń w sieci średniego napięcia, również z uwzględnieniem scenariuszy alternatywnych.
 • Pełna kontrola pracy - działanie modułu automatyki FDIR w systemie dyspozytorskim pozwala na pełną i szybką ocenę (diagnostykę) stanu pracy algorytmu. Działaniu algorytmu towarzyszy pełny zapis zdarzeń w dzienniku dyspozytorskim.
 • Przejrzystość i łatwość obsługi - moduł automatyki FDIR jest w pełni zintegrowany z systemem dyspozytorskim windEX. Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się maksymalną szybkość i pewność działania przy wykorzystaniu standardowego interfejsu użytkownika.
 • Bezpieczeństwo - algorytm działania FDIR wykorzystuje wszelkie dostępne i ważne sygnały, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy ludzi (np. prace brygad w sieci, założenie uziemników, rozmostkowania itd.), a także bezpieczeństwo pracy sieci (np. sygnały niskiego ciśnienia gazu SF6, rozładowania akumulatorów, braku łączności z obiektami, blokady stanów łączników w systemie itd.).

 

 • Elastyczność wdrożenia - architektura modułu pozwala na realizację systemu odbudowy zasilania dla różnych obszarów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia pod względem:
  • Rodzaju sieci (napowietrzna, kablowa, mieszana)
  • Sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci (uziemiona, skompensowana, izolowana)
  • Geograficznego obszaru obejmowania - od jednej do kilkudziesięciu linii
  • Ilościowego - od kilku stacji do kilkudziesięciu stacji.

System może uwzględniać wszelkie zainstalowane już w sieci urządzenia m.in. wskaźniki zwarć, łączniki zdalnie sterowane, wskaźniki obecności napięcia itd. dzięki czemu jego wdrożenie jest prawdopodobnie najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem na rynku.

 • Komunikacja - system działa niezależnie od sposobu komunikacji sterowników w sieci z systemem nadzoru. Architektura modułu pozwala na dostosowanie do każdego z typów łączności wykorzystywanych w energetyce zawodowej.

 

Karta katalogowa
file icon pdf
FDIR - karta katalogowa
(pdf) 484.37KB
Wszystkie pliki w jednym miejscu
Centrum pobrań
youtube icon

Apator SA

ul. Gdańska 4a lok. C4
87-100 Toruń
apator@apator.com

NIP 879-016-68-96
REGON 870037630
KRS 0000056456
Kapitał zakładowy 3 264 707,30 zł 

Relacje inwestorskie
ri@apator.com

Lokalizacja główna
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
tel. +48 56 619 11 11
fax +48 56 619 12 95
apator@apator.com

Lokalizacja Łódź
ul. Wólczańska 125
90-521 Łódź
tel. +48 42 638 75 00
fax +48 42 637 72 58
bok.automatyka@apator.com

Lokalizacja Toruń
ul. Polna 148
87-100 Toruń
tel. +48 56 654 49 00
fax +48 56 654 49 03
torun.elkomtech@apator.com

Automatyka
ICT