Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Rozświetlamy Polskę

Program, dzięki któremu gminy oraz związki międzygminne mogą uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na realizację zadań związanych z modernizacją istniejącej infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej. Budżet programu wynosi ok. 1 mld zł, 4 mln zł na gminę.

Zespół Apator Rector chętnie pomoże w przygotowaniu wniosku oraz odpowie na wszystkie pytania związane z programem.

Umów się na bezpłatną konsultację 
rozswietlamypolske@apator.com

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę

W Programie Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta Rozświetlamy Polskę możliwe jest uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy typu LED. Program nie obejmuje modernizacji iluminacji świetlnych obiektów.

Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której celem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia – redukcja mocy opraw świetlnych o minimum 50%.

Ważne: Z tych środków nie można wybudować nowego oświetlenia.

Operatorem programu jest BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • Nabór wniosków rozpoczął się 28 sierpnia 2023 r. i trwa do 18 września 2023 r. do godz. 17.00
 • Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek nieprzekraczający kwoty 4 milionów zł
 • Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 80% wartości inwestycji, a wymagany udział własny wnioskodawcy to 20% wartości inwestycji
 • O bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej
 • Dofinansowanie obliczane jest według wzoru – ilość opraw x 1900 zł x 0,8

Korzyści Programu Inwestycji Strategicznych, w tym Rozświetlamy Polskę
 • Pobudzenie aktywności inwestycyjnej JST 
 • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
 • Poprawa warunków życia obywateli 
 • Powstanie nowych miejsc pracy
 • Wsparcie zrównoważonego rozwoju
 • Efektywne zaangażowanie sektora finansowego

Inwentaryzujemy
Audytujemy
Projektujemy
Wspieramy i doradzamy

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową

 
Grzegorz Dabiach
Dyrektor ds. Sprzedaży, Apator Rector

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w ostatnim czasie powodują, że samorządy muszą zadbać o to, jak skutecznie i przemyślanie zarządzać infrastrukturą oświetleniową. Właściwe ewidencjonowanie, planowanie modernizacji, to sposób by móc skutecznie panować nad kosztami i planować oszczędności związane z infrastrukturą oświetleniową.

Głos naszego eksperta

Dlaczego warto wykonać audyt efektywności energetycznej przed wykonaniem modernizacji oświetlenia?

 • Aby uzyskać pełną wiedzę o posiadanej infrastrukturze oświetleniowej na swoim terenie i na tej podstawie podjąć świadomą decyzję w zakresie modernizacji
 • Aby móc osiągnąć najwyższy poziom oszczędności - średnio na poziomie 60-72,5% redukcji zużycia energii elektrycznej kiedy wiesz co, gdzie i jak wymienić
 • Aby otrzymać pełną bazę danych na temat ilości nieenergooszczędnych opraw posiadanych na swoim terenie i wiedzieć czyją są własnością
 • Aby świadomie dbać o środowisko mając wpływ na redukcję emisji CO2 poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe oświetlenie LED
 • Aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców ustalając na podstawie audytu miejsca niedoświetlone lub zbadać poziom doświetlenia miejsc szczególnie ważnych, czyli przejść dla pieszych czy ścieżek rowerowych

Podczas jednego z naszych audytów 

Zinwentaryzowano:

12 204

23

101

82 000 

punktów świetlnych

przejścia dla pieszych

opraw dotyczących iluminacji

sieci oświetleniowej 

Przygotowano:  Zaprojektowano: 

Opracowano audyt efektywności energetycznej dla:

121

806

 

8 427 

map z danymi sytuacji drogowych  

opraw pozostających w majątku Zamawiającego

 

Przykładowe oszczędności uzyskane po audycie i wymianie opraw

Stara oprawa wysokoprężna zużywa energię na poziomie około 1 037,5 kWh w skali roku. Roczny koszt to ponad 858 zł

Nowo zaprojektowana oprawa to tylko 166 kWh rocznie i koszt ponad 137 zł

Roczna oszczędność na poziomie 871,5 kWh i prawie 721 zł
Redukcja 84% 

Apator Rector w liczbach

Apator Rector Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17B
65-427 Zielona Góra
tel. +48 56 619 13 64
apator.rector@apator.com

NIP 929-10-03-389
REGON 970374123
KRS 0000297413
Kapitał zakładowy 2 000 000,00 zł

Dział Sprzedaży