Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Aspekty prawne

Aspekty prawne

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Sekcja została opracowana w celu ułatwienia szybkiego dostępu do rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Sekcja FAQ ma służyć jako baza wiedzy dotycząca aspektów prawnych związanych z naszymi produktami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami.

1. Zdalny odczyt wodomierzy i ciepłomierzy a obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2166).
2. Od kiedy i jak długo trwa okres ważności wskazań wodomierzy i ciepłomierzy wykonanych według procedury oceny zgodności?
3. Jaki jest okres legalizacji dla wodomierzy oraz ciepłomierzy?
4. Jakie jest okres legalizacji podzielników?
5. Jaka jest różnica między legalizacja wtórną a statystyczną?

Apator Powogaz SA

NIP 781-002-06-01
REGON 630509799
KRS 0000028129
Kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł

Opomiarowanie wody i ciepła
Zgłoszenie reklamacji
Wsparcie techniczne
Laboratorium Wzorcujące