Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Wodomierze

Wodomierze

FAQ -Najczęściej zadawane pytania

Sekcja została opracowana w celu ułatwienia szybkiego dostępu do rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Sekcja FAQ ma służyć jako baza wiedzy technicznej dotyczącej naszych wodomierzy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi zagadnieniami.

 

1. Czym jest wodomierz?
2. Jak zbudowany jest wodomierz?
3. Jaki wodomierz wybrać?
4. Czym jest klasa temperaturowa wodomierza?
5. Czym jest klasa metrologiczna wodomierza?
6. Czym jest klasa straty ciśnienia?
7. W jakich temperaturach można użytkować wodomierz?
8. Jakie oznaczenia naniesione są/bądź powinny być na tarczy wodomierza?
9. Jak dokonuje się odczytu wskazań wodomierza?
10. Czy przepływ wody niezgodny z kierunkiem wyznaczonym przez strzałkę umieszczoną na korpusie może uszkodzić wodomierz?
11. Od kiedy i jak długo trwa okres ważności wskazań wodomierzy wykonanych według procedury oceny zgodności?
12. Od kiedy i jak długo trwa okres ważności wskazań wodomierza zalegalizowanego wtórnie przez urzędników Okręgowego Urzędu Miar?
13. Jakie jest minimalne ciśnienie wody przy jakim może pracować wodomierz?
14. Co oznacza współczynnik R, który zapisany jest na tarczy/obudowie liczydła wodomierza?
15. Jakie są zalecenia techniczne dotyczące montażu i zabudowy wodomierzy?
16. Czego powodem może być zaparowana „szybka” wodomierza?
17. Co zrobić w przypadku uszkodzonego wodomierza lub uszkodzonej plomby?
18. Czy wskazania wodomierzy można odczytywać zdalnie?
19. Czy zdalny odczyt jest bezpieczny dla zdrowia?
20. Czy wodomierze są objęte regulacjami prawnymi?

Apator Powogaz SA

NIP 781-002-06-01
REGON 630509799
KRS 0000028129
Kapitał zakładowy 4 000 000,00 zł

Opomiarowanie wody i ciepła
Zgłoszenie reklamacji
Wsparcie techniczne
Laboratorium Wzorcujące