Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja informacji na temat znaczącej umowy zawartej z S&T (projekt Smart City Wrocław)

Nr 41/2015
Data i godzina: 2015/09/21, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że spółka dostarcza do firmy S&T Services Polska sp. z o.o. ("S&T") liczniki energii elektrycznej w technologii OSGP w ramach projektu Smart City Wrocław ("SCW"), realizowanego przez Tauron Dystrybucja SA. Wartość zawartej umowy z S&T (raport bieżący nr 22/2015) wynosi 26,5 mln zł, przy czym w przypadku:

  • zwrotu gwarancji w wysokości 7 mln zł, ustanowionych przez Emitenta na rzecz LG CNS Co. Ltd., na podstawie umowy z wcześniejszym konsorcjantem projektu - firmą WorldIT Systems ("WITS");
  • wpływu należności za wcześniej dostarczone liczniki do WITS w kwocie 2,4 mln zł;

wartość umowy wyniesie 22,7 mln zł.

Emitent informuje, że w dniu 21 września 2015 r. uzyskał zwrot gwarancji, które nie zostały wykorzystane w całości ani w części przez LG CNS Co. Ltd. Ponadto należności w kwocie 2,4 mln zł zostały należycie uregulowane przez S&T. W związku z powyższym wartość umowy z S&T została zaktualizowana do kwoty 22,7 mln zł.

W wyniku zwrotu powyższych gwarancji, poziom ryzyka leżącego po stronie Emitenta został istotnie ograniczony, a realizacja projektu SCW przebiega w sposób prawidłowy i zgodny z umową.

Powyższa informacja stanowi aktualizację raportu bieżącego nr 22/2015. - art. 56 ust. 5. Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.