Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja prognozy skonsolidowanego zysku netto na rok 2017

Nr 43/2017
Data i godzina: 2017/11/16, 06:58
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Zarząd Apator SA, mając na względzie rzetelność komunikacji z rynkiem finansowym, przekazuje informacje uzupełniające do prognozy wyników finansowych i wpływające na aktualizację prognozy skonsolidowanego zysku netto na rok 2017 z poziomu 75-80 mln zł na 60-65 mln zł.

Aktualizacja wynika z wystąpienia zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami, dotyczących głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych w spółkach Apator Elkomtech i Apator Telemetria oraz aktualizacji wartości zapasów.

Pierwotna prognoza zysku netto na poziomie 75-80 mln zł została sporządzona przy założeniu braku takich zdarzeń jednorazowych (co wskazano w raporcie bieżącym nr 7/2017), jednak dla zapewnienia uczestnikom rynku kompletnej i przejrzystej informacji Zarząd podjął decyzję o przekazaniu zaktualizowanego poziomu prognozy. Zarząd podkreśla jednocześnie, że prognozowany skonsolidowany zysk netto oczyszczony z wpływu zdarzeń jednorazowych zawiera się w przedziale pierwotnej prognozy.

Powyższa zaktualizowana prognoza nie uwzględnia wpływu wyniku testu na utratę wartości aktywów (szczególnie w odniesieniu do Apator Rector) zarówno na poziomie jednostkowego sprawozdania finansowego Apator SA, jak i na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Test na utratę wartości zostanie przeprowadzony dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok do końca I kwartału 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje prognozę skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na 2017 rok na poziomie 900-950 mln zł.

Podstawa prawna: art 17 ust 1 MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.