Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja raportu bieżącego nr 16/2015 -zawarcie przez Apator Powogaz SA z ING Bank Śląski SA aneksu do umowy o kredyt długoterminowy

Nr 13/2016
Data i godzina: 2016/04/20, 16:36
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że spółka zależna – Apator Powogaz SA („Spółka”) zawarła w dniu 19 kwietnia 2016 r. z ING Bank Śląski SA aneks do umowy o kredyt długoterminowy z dnia 5 maja 2015 r., na mocy którego zmniejszono wartość hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości Spółki z kwoty 76,8 mln zł do kwoty 33 mln zł.

Umowa o kredyt długoterminowy z dnia 5 maja 2015 r. dotyczyła udzielenia kredytu w kwocie do 64 mln zł z przeznaczeniem na:

a) refinansowanie akwizycji spółki Miitors ApS do kwoty 24 mln zł,

b) finansowanie kolejnych potencjalnych zamierzeń akwizycyjnych Spółki do kwoty 40 mln zł.

W związku wykorzystaniem kredytu wyłącznie na finansowanie akwizycji spółki Miitors ApS oraz Fellows s.c. łączna wartość kredytu uległa zmniejszeniu do obecnego poziomu - 27,5 mln zł.

Powyższa informacja jest aktualizacją raportu bieżącego nr 16/2015 "Zawarcie przez spółkę zależną – Apator Powogaz znaczących umów z Raiffeisen Bank Polska SA" z dnia 6 maja 2015 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.