Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014 – skorzystanie przez Oddziały PGE z prawa opcji dostaw

Nr 42/2014
Data i godzina: 2014/09/22, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Apator SA informuje, że PGE skorzystało z prawa opcji na dostawy liczników energii elektrycznych o łącznej wartości 29 mln zł.

W związku z powyższym na podstawie umowy z dnia 24 marca br. i skorzystania przez PGE z zawartego w niej prawa opcji, łączna wartość dostaw w latach 2014-2015 wyniesie 59 mln zł.

Powyższa informacja jest aktualizacją raportu bieżącego nr 19/2014 "Zawarcie umów z PGE Dystrybucja SA” z dnia 25 marca 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.