Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja raportu bieżącego nr 38/2014 - "Zawarcie umów o udostępnienie limitu kredytowego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego z ING Bank Śląski SA”

Nr 46/2014
Data i godzina: 2014/10/30, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

Działając na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, w związku z zawartą pomiędzy Apator Powogaz SA („Spółka”) i ING Bank Śląski SA („Bank”) umową o udostępnienie limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 23.000.000 zł oraz umową ustanowienia zastawu rejestrowego na zapasach Spółki, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 28.10.2014 r. Apator Powogaz SA zawarł z Bankiem umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na kwotę 23.000.000 zł, w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku.

Powyższa informacja jest aktualizacją raportu bieżącego nr 38/2014 "Zawarcie umów o udostępnienie limitu kredytowego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego z ING Bank Śląski SA” z dnia 1 września 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.