Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja Strategii grupy Apator na lata 2014 – 2019

Nr 13/2014
Data i godzina: 2014/02/19, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA przedstawia kluczowe elementy zaktualizowanej Strategii grupy Apator na lata 2014–2019
Misja
Grupa Apator partnerem podmiotów zarządzających infrastrukturą dystrybucyjną wszystkich rodzajów mediów energetycznych w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych oraz zgodnych z otwartymi standardami systemów, urządzeń i usług zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczna są wyznacznikiem naszego działania.

Wizja
Grupa Apator wiodącym dostawcą systemów i urządzeń pomiarowo – odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Miejsce w łańcuchu wartości:

 • Polska: rozwój w obszarze systemów teleinformatycznych oraz współpracujących z nimi urządzeń umożliwiających zdalne monitorowanie, sterowanie i odczyt,
 • pozostałe rynki: rozwój w obszarze urządzeń inteligentnych, współpraca z partnerami w zakresie integracji systemów,


Zasięg geograficzny:

 • Polska: lider pod względem udziału w rynku (miejsce 1-3) we wszystkich liniach biznesowych,
 • CIS, CEE i UE: wiodący, uznany dostawca z widocznym, stabilnym udziałem w wybranych perspektywicznych rynkach,
 • pozostałe rynki: podejście oportunistyczne, dostarczanie wyrobów i usług bez angażowania znaczących zasobów R&D.


Główne cele finansowe:

 • średnioroczna stopa wzrostu skonsolidowanej EBITDA 2014 - 2019 w przedziale 10 – 15% (ok. 2 – 2,5x wzrost wartości),
 • docelowy poziom przychodów powyżej 1,5 mld zł,
 • ponad 60% przychodów z rynków zagranicznych,
 • 50% EBITDA z sektora dystrybucji energii elektrycznej.

Strategia zakłada wykorzystanie szans rozwojowych wynikających z trendów regulacyjnych i technologicznych związanych z potrzebą poprawy efektywności wykorzystania mediów m.in. poprzez automatyzację, zdalne monitorowanie i sterowanie w ramach sieciowej infrastruktury dystrybucyjnej.

Cele strategiczne przyjęte do realizacji oparte są o rozwój organiczny grupy Apator wzmocnionej o kompetencje spółki Elkomtech SA. Cele te nie uwzględniają ewentualnych, kolejnych akwizycji.

Rozwój podstawowej działalności grupy Apator realizowany będzie w ramach docelowego modelu biznesowego opartego o strategiczną, integrującą funkcję usług i produktów informatycznych (ICT) w dwóch podstawowych segmentach:

 • pomiarowym (linie biznesowe: woda i ciepło, energia elektryczna, gaz),
 • automatyzacji sieci (zdalny monitoring i sterowanie, automatyka i zabezpieczenia, inteligentna aparatura łączeniowa).

Strategia grupy Apator przewiduje:

 • wykorzystanie licznych synergii produktowych – wzmocnienie integrującej roli ICT oraz objęcie nowych pozycji w łańcuchu wartości i zaoferowanie bardziej kompleksowej oferty kluczowym klientom,
 • wykorzystanie synergii kosztowych, operacyjnych i biznesowych – strategiczne finanse, HR i marketing, szersza współpraca z partnerami branżowymi, aktywny udział w tworzeniu i akceptowaniu międzynarodowych standardów interoperacyjności dla nowych technologii.

Przekazana w niniejszym raporcie bieżącym strategia grupy Apator nie jest prognozą wyników finansowych spółki publicznej w rozumieniu §5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.