Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Asymilacja 4 876 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Apator SA oraz wprowadzenie ich do obrotu

Nr 7/2024
Data i godzina: 2024/02/29, 13:05
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. informuje, iż w dniu 22.02.2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 220/2024, w której stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4 876 akcji zwykłych na okaziciela spółki Apator S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLAPATR00133”. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 29.02.2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki Apator S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29.02.2024 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami tej spółki oznaczonymi kodem „PLAPATR00018”.

Natomiast Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26.02.2024 r. wydał oświadczenie, iż postanowił dokonać z dniem 29.02.2024 r. asymilacji 4 876 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem „PLAPATR00133” z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLAPATR00018”.

W związku z powyższym w dniu 29.02.2024 r. został spełniony warunek określony w ww. uchwale Zarządu Giełdy i z tym dniem Akcje zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.