Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 28/2011
Data i godzina: 2011/06/21, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 20 czerwca 2011 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 21.064.216,80 zł z zysku za 2010 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,60 zł brutto. Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 6 grudnia 2010 roku została wypłacona w dniu 13 grudnia 2010 r. zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2010 rok w łącznej wysokości 8.776.757,00 zł, czyli 0,25 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 12.287.459,80 zł, czyli 0,35 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 22 lipca 2011 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 8 lipca 2011 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 35.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.