Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 27/2019
Data i godzina: 2019/05/27, 17:26
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 27 maja 2019 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 42.745.646,40 zł z zysku za 2018 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,30 zł brutto. 

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 14 grudnia 2018 roku została wypłacona w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok w łącznej wysokości 13.170.811,20 zł, czyli 0,40 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.927.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 29.574.835,20 zł, czyli 0,90 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 24 czerwca 2019 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.