Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012

Nr 7/2013
Data i godzina: 2013/02/21, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd spółki APATOR SA informuje, że deklarowany poziom dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 wynosi 1,20 zł brutto na 1 akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2012 rok wypłacona została w grudniu 2012 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na 1 akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,80 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.