Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013

Nr 12/2014
Data i godzina: 2014/02/19, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości co najmniej 0,60 zł brutto na jedną akcję. Przy ustaleniu deklarowanego poziomu dywidendy zostały wzięte pod uwagę wysokie wydatki inwestycyjne związane z planowanym rozszerzeniem grupy Apator o spółkę Elkomtech SA.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta w dniu 16 czerwca 2014 roku na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na poczet dywidendy z zysku za 2013 rok wypłacona została w grudniu 2013 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję.

Podstawa prawna raportu: paragraf 38 ustęp 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.