Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014

Nr 7/2015
Data i godzina: 2015/02/19, 00:00
Kategoria: Dywidenda

Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję.
Na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok wypłacona została w grudniu 2014 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję. Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna raportu: par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.