Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017

Nr 10/2018
Data i godzina: 2018/02/27, 07:02
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 39,7 mln zł, czyli 1,20 zł brutto na jedną akcję.

Na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok wypłacona została w grudniu 2017 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł brutto na 1 akcję.

Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,85 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA, które odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r.

Podstawa prawna raportu: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.