Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok

Nr 73/2020
Data i godzina: 2020/12/24, 12:14
Kategoria: Dywidenda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2020 Zarząd Apator SA informuje, iż w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok nie będzie brało udziału 14.300 akcji na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych uchwalonego na WZA w dniu 2 lipca 2020 roku.

W związku z powyższym, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 uprawnionych jest 32.792.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Łączna wysokość zaliczki wyniesie 14.756.412,60 zł (0,45 zł brutto na akcję).

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.