Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Ilość akcji biorących udział w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok

Nr 4/2022
Data i godzina: 2022/01/17, 14:04
Kategoria: Dywidenda

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2021 Zarząd Apator SA informuje, iż w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok nie będzie brało udziału 33.200 akcji na okaziciela nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych uchwalonego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32.744.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. Łączna wysokość zaliczki wyniesie 9.823.208,40 zł (0,30 zł brutto na akcję).

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.