Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Informacja udostępniona akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Nr 27/2020
Data i godzina: 2020/05/07, 14:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA, niniejszym poniżej przekazuje informację udostępnioną akcjonariuszowi Spółki w trybie art. 428 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Stan kapitału zapasowego Apator SA w okresie 2008-2019 za poszczególne lata obrotowe:

 • na dzień 31.12.2008 r. – 61 027 tys. zł
 • na dzień 31.12.2009 r. – 83 448 tys. zł
 • na dzień 31.12.2010 r. – 83 228 tys. zł
 • na dzień 31.12.2011 r. – 103 437 tys. zł
 • na dzień 31.12.2012 r. – 134 311 tys. zł
 • na dzień 31.12.2013 r. – 158 305 tys. zł
 • na dzień 31.12.2014 r. – 189 789 tys. zł
 • na dzień 31.12.2015 r. – 212 301 tys. zł
 • na dzień 31.12.2016 r. – 241 545 tys. zł
 • na dzień 31.12.2017 r. – 282 836 tys. zł
 • na dzień 31.12.2018 r. – 276 090 tys. zł
 • na dzień 31.12.2019 r. – 298 200 tys. zł

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.