Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Informacja w sprawie wyników spółki Apator Rector Sp. z o.o.

Nr 37/2016
Data i godzina: 2016/10/27, 16:06
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. przekazuje informacje na temat wyników spółki zależnej Apator Rector sp. z o.o. i ich wpływie na skonsolidowane sprawozdanie grupy Apator za III kwartał 2016 r.

Spółka Apator Rector sp. z o.o. dokonała rewizji kontraktów długoterminowych na podstawie:

  • statusu negocjacji z kluczowymi klientami,
  • analizy i doprecyzowania zakresu prac,
  • weryfikacji harmonogramów prac oraz kosztów i innych obciążeń, które są niezbędne do poniesienia w celu zamknięcia i rozliczenia kontraktów, co jest planowane na II kwartał 2017 roku.

W wyniku powyższej rewizji w sprawozdaniu finansowym spółki Apator Rector sp. z o.o. dokonano korekt o charakterze bezgotówkowym odzwierciedlających docelową rentowność kontraktów, co spowodowało wzrost straty netto za okres 9 miesięcy 2016 roku do poziomu 19,5 mln zł i obniżenie skonsolidowanych wyników grupy Apator za III kwartały 2016 r.

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu, wprowadzone korekty uwzględniają wszystkie szacowane przyszłe koszty i obciążenia z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Zastosowane korekty pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu kontraktów na wyniki finansowe Apator Rector sp. z o.o. i grupy Apator począwszy od IV kwartału br.

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenia MAR).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.