Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Kandydat na Prezesa Zarządu spółki Apator SA

Nr 51/2012
Data i godzina: 2012/10/23, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Rada Nadzorcza Apator SA informuje, że w dniu 23 października 2012 roku dokonała wyboru Pana Andrzeja Szostaka na kandydata na Prezesa Zarządu spółki Apator SA na kolejną kadencję w latach 2013 - 2015.

Pan Andrzej Szostak będzie przygotowywał się do pełnienia funkcji Prezesa od stycznia 2013 r., pod kierunkiem obecnego Prezesa Zarządu, pełniąc funkcję Doradcy Zarządu.

Pan Andrzej Szostak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego.

W latach 2007 - 2010 Pan Andrzej Szostak pracował jako Dyrektor w 3i plc, wiodącej europejskiej firmie private equity. W latach 1999 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Rothschild Polska sp. z o. o. W latach 1989 - 1999 był Prezesem Zarządu i Partnerem Zarządzającym Access sp. z o.o.

Pan Andrzej Szostak współpracował w przeszłości z Apator SA, najpierw jako główny doradca finansowy przy Pierwszej Ofercie Publicznej Spółki w 1996 roku, następnie jako Członek Rady Nadzorczej Apator SA w latach 1997 - 1999. Utrzymywał również stałe kontakty ze spółką w ramach realizacji wspólnych projektów.

Pan Andrzej Szostak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Andrzej Szostak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.