Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok

Nr 38/2016
Data i godzina: 2016/10/27, 16:08
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator S.A. informuje o dokonaniu korekty prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł.

Pierwotna prognoza, opublikowana raportem bieżącym nr 6/2016, zakładała:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 850 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 80 mln zł.

Decyzja o korekcie prognozy została podjęta z uwagi na istotny wpływ korekt dokonanych w spółce zależnej Apator Rector sp. z o.o. na skonsolidowany wynik netto grupy Apator, o których Zarząd Apator S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 37/2016.

Aktualna prognoza wyników finansowych na 2016 rok uwzględnia negatywny wpływ wyników Apator Rector sp. z o.o. oraz dobre wyniki finansowe wypracowywane przez pozostałe spółki grupy Apator i kształtuje się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 850 mln zł;
  • skonsolidowany zysk netto: 62 mln zł.

Podstawa prawna: art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenia MAR)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.