Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta raportu bieżącego nr 11/2015 – ujawnienie informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia 100% udziałów w Miitors ApS z siedzibą w Danii

Nr 11/2015
Data i godzina: 2015/04/07, 00:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA ("Emitent"), działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 11/2015.
Korekta polega na skorygowaniu podanego terminu przekazania zawiadomienia o opóźnieniu informacji poufnej do Komisji Nadzoru Finansowego.
Raport nr 3/2015 P przekazany został w dniu 19 marca 2015 r., a nie, jak omyłkowo wskazał Emitent, w dniu 19 lutego 2015 r.

Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego nr 11/2015:

"Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 3 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ("Ustawa") przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy w związku z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, (Dz.U. Nr 67, poz. 476):

  • Spółka Apator Powogaz SA (spółka zależna od Apator SA) prowadzi negocjacje mające na celu nabycie 100% udziałów w spółce Miitors ApS z siedzibą w Danii za całkowitą cenę na poziomie wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w kwocie 7,0 mln EUR (cena wyłącznie za udziały na poziomie 6,2 mln EUR).
  • Spółka Miitors ApS działa w branży pomiarowej i zajmuje się projektowaniem nowoczesnych wodomierzy ultradźwiękowych do zimnej i ciepłej wody, przetworników przepływu oraz ciepłomierzy.
  • Emitent informuje, że wyżej wskazane negocjacje zostały zakończone pomyślnie, a o ich rezultacie poinformuje w osobnym raporcie bieżącym nr 12/2015.

Poniżej treść raportu nr 3/2015 P przekazanego dnia 19 marca 2015 r. do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącego opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Apator SA ("Emitent") działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze. zm.) ("Ustawa"), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), informuje o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Emitenta negocjacji.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji.
W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również zapewnione zostało zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania.
Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 2 kwietnia 2015 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia negocjacji".

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.