Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 18 października 2021 r.

Nr 43/2021
Data i godzina: 2021/10/19, 09:13
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący Akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 18 października 2021 r.:

- Mariusz Lewicki posiadający na tym NWZ 2.310.000 akcji uprawniających do wykonania 5.872.128 głosów, stanowiących 18,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,71% ogólnej liczby głosów,

- Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym NWZ 1.369.602 akcje uprawniające do wykonania 5.130.408 głosów, stanowiących 16,50% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,36% ogólnej liczby głosów,

- Danuta Guzowska posiadająca na tym NWZ 1.509.311 akcji uprawniających do wykonania 4.362.953 głosów, stanowiących 14,04% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,96% ogólnej liczby głosów,

- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander posiadający na tym NWZ 3.338.000 akcji uprawniających do wykonania 3.338.000 głosów, stanowiących 10,74% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,09% ogólnej liczby głosów,

- Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym NWZ 823.955 akcji uprawniających do wykonania 2.818.277 głosów, stanowiących 9,07% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,14% ogólnej liczby głosów,

- Janusz Marzygliński posiadający na tym NWZ 621.247 akcji uprawniających do wykonania 2.219.023 głosów, stanowiących 7,14% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,05% ogólnej liczby głosów,

- Zbigniew Baranowski posiadający na tym NWZ 563.453 akcje uprawniające do wykonania 1.690.172 głosów, stanowiących 5,44% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,08% ogólnej liczby głosów,

- UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający na tym NWZ 1.671.002 akcje uprawniające do wykonania 1.671.002 głosów, stanowiących 5,38% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,05% ogólnej liczby głosów.

               

 

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 14.586.864 akcji uprawniających do wykonania 31.085.109 głosów. Głosy te stanowią 56,71% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.