Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 16 czerwca 2014 r.

Nr 29/2014
Data i godzina: 2014/06/17, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 16 czerwca 2014 r.:

1. Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.045.643 akcje uprawniające do wykonania 5.539.650 głosów, stanowiące 19,77% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 9,84% ogólnej liczby głosów.

2. Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 954.214 akcji uprawniających do wykonania 3.816.856 głosów, stanowiących 13,62% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,78% ogólnej liczby głosów.

3. Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.314.922 akcje uprawniające do wykonania 3.597.466 głosów, stanowiące 12,84% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 6,39% ogólnej liczby głosów.

4. Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 818.092 akcje uprawniające do wykonania 3.272.368 głosów, stanowiące 11,68% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,81% ogólnej liczby głosów.

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 2.590.000 akcji uprawniających do wykonania 2.590.000 głosów, stanowiących 9,24% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 4,60% ogólnej liczby głosów.

6. Kazimierz Piotrowski posiadający na tym ZWZA 506.902 akcje uprawniające do wykonania 2.027.608 głosów, stanowiące 7,24% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 3,60% ogólnej liczby głosów.

7. Janusz Niedźwiecki posiadający na tym ZWZA 432.707 akcji uprawniających do wykonania 1.730.828 głosów, stanowiących 6,18% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 3,08% ogólnej liczby głosów.

8. Zbigniew Baranowski posiadający na tym ZWZA 375.573 akcje uprawniające do wykonania 1.502.292 głosów, stanowiące 5,36% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 2,67% ogólnej liczby głosów.

9. Government of Norway posiadający na tym ZWZA 1.441.114 akcje uprawniające do wykonania 1.441.114 głosów, stanowiące 5,14% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 2,56% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 11.131.503 akcje uprawniające do wykonania 28.017.396 głosów. Głosy te stanowią 49,78% ogólnej liczby głosów.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.