Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Apator SA w dniu 20 czerwca 2011 r.

Nr 27/2011
Data i godzina: 2011/06/21, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 20 czerwca 2011 roku: 1. Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.024.000 akcji uprawniających do wykonania 5.518.007 głosów, stanowiących 17,99% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 9,44% ogólnej liczby głosów, 2. Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 14,26% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 7,49% ogólnej liczby głosów, 3. Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZA 993.102 akcji uprawniających do wykonania 3.972.408 głosów, stanowiących 12,95% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,80% ogólnej liczby głosów, 4. Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.327.307 akcji uprawniających do wykonania 3.609.851 głosów, stanowiących 11,77% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,18% ogólnej liczby głosów, 5. Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 1.047.657 akcji uprawniających do wykonania 3.501.933 głosów, stanowiących 11,41% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,99% ogólnej liczby głosów, 6. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 2.905.628 akcji uprawniających do wykonania 2.905.628 głosów, stanowiących 9,47% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 4,97% ogólnej liczby głosów, 7. Janusz Niedźwiecki posiadający na tym ZWZA 432.707 akcji uprawniających do wykonania 1.730.828 głosów, stanowiących 5,64% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 2,96% ogólnej liczby głosów, Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 12.630.546 akcji uprawniających do wykonania 30.678.633 głosów, Głosy te stanowią 52,50% ogólnej liczby głosów.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.