Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Apator SA w dniu 26 czerwca 2024 r.

Nr 23/2024
Data i godzina: 2024/06/28, 10:52
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 26 czerwca 2024 r.:

1) Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZ 2.320.000 akcji uprawniających do wykonania 5.882.128 głosów, stanowiących 23,92% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,77% ogólnej liczby głosów,

2) PTE Allianz Polska S.A. (Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny) posiadający na tym ZWZ 4.545.864 akcji uprawniających do wykonania 4.545.864 głosów, stanowiących 18,48% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,32% ogólnej liczby głosów,

3) Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZ 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 17,79% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,01% ogólnej liczby głosów,

4) Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZ 1.502.000 akcji uprawniających do wykonania 3.801.044 głosów, stanowiących 15,45% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,96% ogólnej liczby głosów,

5) UNIQUA Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający na tym ZWZ 1.671.002 akcji uprawniających do wykonania 1.671.002 głosów, stanowiących 6,79% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,06% ogólnej liczby głosów,

6) Zbigniew Baranowski posiadający na tym ZWZ 355.573 akcji uprawniających do wykonania 1.422.292 głosów, stanowiących 5,78% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 2,60% ogólnej liczby głosów,

7) Janina Karaszewska-Zandrowicz posiadająca na tym ZWZ 330.000 akcji uprawniających do wykonania 1.320.000 głosów, stanowiących 5,37% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 2,42% ogólnej liczby głosów,

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 12.823.774 akcji uprawniających do wykonania 24.595.099 głosów. Głosy te stanowią 45,02% ogólnej liczby głosów.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.