Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Apator SA w dniu 28 czerwca 2022 r.

Nr 44/2022
Data i godzina: 2022/06/29, 13:09
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 28 czerwca 2022 r.:

  • Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZ 2.314.000 akcji uprawniających do wykonania 5.876.128 głosów, stanowiących 17,84% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,73% ogólnej liczby głosów,
  • Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZ 1.469.602 akcje uprawniające do wykonania 5.530.408 głosów, stanowiących 16,79% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,10% ogólnej liczby głosów,
  • Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZ 1.509.311 akcji uprawniających do wykonania 4.362.953 głosów, stanowiących 13,25% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,96% ogólnej liczby głosów,
  • Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZ 1.455.000 akcji uprawniających do wykonania 3.754.044 głosów, stanowiących 11,40% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,85% ogólnej liczby głosów,
  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander posiadający na tym ZWZ 3.338.000 akcji uprawniających do wykonania 3.338.000 głosów, stanowiących 10,13% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,09% ogólnej liczby głosów,
  • Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym ZWZ 823.955 akcji uprawniających do wykonania 2.818.277 głosów, stanowiących 8,56% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,15% ogólnej liczby głosów,
  • Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZ 432.592 akcji uprawniających do wykonania 1 730.368 głosów, stanowiących 5,25% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,16% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 13.963.093 akcji uprawniających do wykonania 32.937.592 głosów. Głosy te stanowią 60,13% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.