Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Apator SA w dniu 28 czerwca 2023 r.

Nr 14/2023
Data i godzina: 2023/06/29, 10:51
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 28 czerwca 2023 r.:

  • Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZ 2.314.000 akcji uprawniających do wykonania 5.876.128 głosów, stanowiących 16,46% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,75% ogólnej liczby głosów,
  • Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZ 1.624.200 akcji uprawniające do wykonania 6.034.200 głosów, stanowiących 16,90% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 11,04% ogólnej liczby głosów,
  • Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZ 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 12,25% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,01% ogólnej liczby głosów,
  • Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZ 1.466.348 akcji uprawniających do wykonania 3.765.392 głosów, stanowiących 10,55% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,89% ogólnej liczby głosów,
  • PTE Allianz Polska S.A. (Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny) posiadający na tym ZWZ 4.544.900 akcji uprawniających do wykonania 4.544.900 głosów, stanowiących 12,73% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,32% ogólnej liczby głosów,
  • Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym ZWZ 823.955 akcji uprawniających do wykonania 2.818.277 głosów, stanowiących 7,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,16% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 16.753.231 akcji uprawniających do wykonania 35.706.730 głosów. Głosy te stanowią 65,35% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.