Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.

Nr 27/2021
Data i godzina: 2021/06/30, 14:52
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Apator SA, które odbyło się 29 czerwca 2021 r.:

  • Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZ 2.300.000 akcji uprawniających do wykonania 5.862.128 głosów, stanowiących 16,99% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,69% ogólnej liczby głosów,
  • Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZ 1.203.602 akcje uprawniające do wykonania 4.814.408 głosów, stanowiących 13,96% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,78% ogólnej liczby głosów,
  • Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZ 1.509.311 akcji uprawniających do wykonania 4.362.953 głosów, stanowiących 12,65% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,96% ogólnej liczby głosów,
  • Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZ 1.405.328 akcji uprawniających do wykonania 3.687.872 głosów, stanowiących 10,69% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,73% ogólnej liczby głosów,
  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander posiadający na tym ZWZ 3.338.888 akcji uprawniających do wykonania 3.338.888 głosów, stanowiących 9,68% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,09% ogólnej liczby głosów,
  • Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym ZWZ 823.955 akcji uprawniających do wykonania 2.818.277 głosów, stanowiących 8,17% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,14% ogólnej liczby głosów,
  • Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZ 686.247 akcji uprawniających do wykonania 2.479.023 głosów, stanowiących 7,19% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,52% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 15.526.390 akcji uprawniających do wykonania 34.499.392 głosów. Głosy te stanowią 62,94% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.