Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Apator SA w dniu 2 lipca 2020 r.

Nr 41/2020
Data i godzina: 2020/07/06, 17:35
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 2 lipca 2020 r.:

- Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.218.888 akcji uprawniających do wykonania 5.781.016 głosów, stanowiących 15,41% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,54% ogólnej liczby głosów.

- Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 11,66% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,97% ogólnej liczby głosów

- Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZA 1.085.102 akcji uprawniających do wykonania 4.340.408 głosów, stanowiących 11,57% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,91% ogólnej liczby głosów.

- Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.385.000 akcji uprawniających do wykonania 3.667.544 głosów, stanowiących 9,78% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,68% ogólnej liczby głosów.

- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 3.224.000 akcji uprawniających do wykonania 3.224.000 głosów, stanowiących 8,59% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,88% ogólnej liczby głosów.

- Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 804.747 akcji uprawniających do wykonania 2.953.023 głosów, stanowiących 7,87% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,38% ogólnej liczby głosów.                              

- Kazimierz i Zdzisława Piotrowscy posiadający na tym ZWZA 833.955 akcji uprawniających do wykonania 2.858.277 głosów, stanowiących 7,62% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,21% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 17.151.021 akcji uprawniających do wykonania 37.511.907 głosów. Głosy te stanowią 68,36% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.