Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Apator SA w dniu 27 maja 2019 r.

Nr 28/2019
Data i godzina: 2019/05/27, 17:27
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 27 maja 2019 r.:

1. Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.188.000 akcji uprawniających do wykonania 5.750.128 głosów, stanowiących 16,52% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,43% ogólnej liczby głosów.

2. Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 1.512.311 akcji uprawniających do wykonania 4.374.953 głosów, stanowiących 12,57% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,94% ogólnej liczby głosów

3. Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZA 993.102 akcje uprawniające do wykonania 3.972.408 głosów, stanowiących 11,42% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,21% ogólnej liczby głosów.

4. Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.371.000 akcji uprawniających do wykonania 3.653.544 głosów, stanowiących 10,50% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,63% ogólnej liczby głosów.

5. Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 928.173 akcje uprawniające do wykonania 3.382.449 głosów, stanowiących 9,72% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,14% ogólnej liczby głosów.                                                        

6. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 2.594.000 akcji uprawniających do wykonania 2.594.000 głosów, stanowiących 7,45% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,71% ogólnej liczby głosów.

7. Kazimierz Piotrowski posiadający na tym ZWZA 516.902 akcje uprawniających do wykonania 2.067.608 głosów, stanowiących 5,94% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,75% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 15.705.777 akcji uprawniających do wykonania 34.797.681 głosów. Głosy te stanowią 63,13% ogólnej liczby głosów.    

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.