Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Apator SA w dniu 28 maja 2018 r.

Nr 27/2018
Data i godzina: 2018/05/30, 14:56
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 28 maja 2018 r.:

  1. Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 2.123.000 akcji uprawniających do wykonania 5.685.128 głosów, stanowiących 17,79% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 10,26% ogólnej liczby głosów.
  2. Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym ZWZA 993.102 akcje uprawniające do wykonania 3.972.408 głosów, stanowiących 12,43% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,17% ogólnej liczby głosów.
  3. Danuta Guzowska posiadająca na tym ZWZA 954.214 akcji uprawniających do wykonania 3.816.856 głosów, stanowiących 11,94% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,89% ogólnej liczby głosów.
  4. Zbigniew Jaworski posiadający na tym ZWZA 1.371.000 akcji uprawniających do wykonania 3.653.544 głosów, stanowiących 11,43% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,59% ogólnej liczby głosów.
  5. Janusz Marzygliński posiadający na tym ZWZA 818.092 akcje uprawniające do wykonania 3.272.368 głosów, stanowiących 10,24% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,90% ogólnej liczby głosów.
  6. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym ZWZA 2.594.000 akcji uprawniających do wykonania 2.594.000 głosów, stanowiących 8,12% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,68% ogólnej liczby głosów.
  7. Kazimierz Piotrowski posiadający na tym ZWZA 516.902 akcje uprawniających do wykonania 2.067.608 głosów, stanowiących 6,47% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,73% ogólnej liczby głosów.

Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA zarejestrowali łącznie 12.278.057 akcji uprawniających do wykonania 31.962.014 głosów. Głosy te stanowią 57,67% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.