Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 37/2018
Data i godzina: 2018/06/25, 17:23
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 15–25 czerwca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 15 czerwca 2018 roku 1067 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0032% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0019% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 18 czerwca 2018 roku 1900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,41 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0057% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 czerwca 2018 roku 883 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,91 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 czerwca 2018 roku 1117 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,09 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0034% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

W dniach 21, 22 i 25 czerwca 2018 r. Spółka nie dokonywała transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4967 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0150% kapitału zakładowego i dające prawo do 4967 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0090% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 9600 akcji własnych dających 9600 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,0290% kapitału zakładowego i 0,0173% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 15 – 25 czerwca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.