Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 60/2018
Data i godzina: 2018/10/10, 18:30
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 2 – 10 października 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 2 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 3 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,72 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 5 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,20 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 8 października 2018 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 października 2018 roku 219 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0007% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0004% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 10 października 2018 roku 681 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,66 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 4700 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0142% kapitału zakładowego i dające prawo do 4700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0085% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 124300 akcji własnych dających  124300 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,3754% kapitału zakładowego i 0,2255% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 2-10 października 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.