Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 62/2018
Data i godzina: 2018/10/19, 18:35
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 11 – 19 października 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 11 października 2018 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 12 października 2018 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,88 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 15 października 2018 roku 643 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0019% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 października 2018 roku 757 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0023% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0014% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 17 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 18 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,70 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • - w dniu 19 października 2018 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,54 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5200 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0157% kapitału zakładowego i dające prawo do 5200 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0094% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 129500 akcji własnych dających  129500 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,3912% kapitału zakładowego i 0,2350% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 11-19 października 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.