Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 66/2018
Data i godzina: 2018/11/09, 17:26
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 31 października – 9 listopada 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 31 października 2018 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,25 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 listopada 2018 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0005% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 7 listopada 2018 roku 500 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0015% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0009% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 8 listopada 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 listopada 2018 roku 1100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0033% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0020% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 2 i 5 listopada 2018 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 3700 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0112% kapitału zakładowego i dające prawo do 3700 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0067% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 138700 akcji własnych dających  138700 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,4189% kapitału zakładowego i 0,2516% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 31 października – 9 listopada 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.