Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 68/2018
Data i godzina: 2018/11/21, 17:28
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 13 – 21 listopada 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 13 listopada 2018 roku 713 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,95 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0022% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 14 listopada 2018 roku 587 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 15 listopada 2018 roku 657 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,47 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0020% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 16 listopada 2018 roku 1043 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,99 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0032% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0019% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 19 listopada 2018 roku 2400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0072% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0044% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 20 listopada 2018 roku 4400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0133% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 21 listopada 2018 roku 4400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0133% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 14200 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0429% kapitału zakładowego i dające prawo do 14200 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0258% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 152900 akcji własnych dających  152900 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,4618% kapitału zakładowego i 0,2774% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 13–21 listopada 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki:

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.