Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 43/2018
Data i godzina: 2018/07/09, 19:43
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 29 czerwca - 9 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 29 czerwca 2018 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 2 lipca 2018 roku 1300 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,25 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0039% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 3 lipca 2018 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 lipca 2018 roku 51 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,89 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 5 lipca 2018 roku 340 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0010% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0006% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 lipca 2018 roku 422 akcje własne o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0013% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0008% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 9 lipca 2018 roku 400 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0012% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0007% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5513 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0167% kapitału zakładowego i dające prawo do 5513 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0100% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 15113 akcji własnych dających 15113 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,0456% kapitału zakładowego i 0,0274% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 29 czerwca – 9 lipca 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.