Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 2/2019
Data i godzina: 2019/01/07, 17:25
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 27 grudnia 2018 roku – 7 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 27 grudnia 2018 roku 1150 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,82 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0035% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0021% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 28 grudnia 2018 roku 950 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,81 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0029% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  • w dniu 2 stycznia 2019 roku 1300 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,10 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0039% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 3 stycznia 2019 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 stycznia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 22,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 7 stycznia 2019 roku 900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 23,45 zł za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0027% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0016% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 31.12.2018 r. Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5 900 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0178% kapitału zakładowego i dające prawo do 5 900 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0107% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 191 600 akcji własnych dających  191 600 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,5787% kapitału zakładowego i 0,3476% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 27 grudnia 2018 roku – 7 stycznia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.