Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 7/2019
Data i godzina: 2019/01/25, 17:06
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 17-25 stycznia 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 17 stycznia 2019 roku 1700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,89 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0051% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 18 stycznia 2019 roku 1900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,47 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0057% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 23 stycznia 2019 roku 1900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 26,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0057% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 25 stycznia 2019 roku 2000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,40 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0060% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0036% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W dniach 21,22 i 24 stycznia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 7500 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0227% kapitału zakładowego i dające prawo do 7500 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0136% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 205900 akcji własnych dających  205900 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,6219% kapitału zakładowego i 0,3736% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17-25 stycznia 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.