Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie akcji własnych

Nr 8/2019
Data i godzina: 2019/02/06, 00:00
Kategoria: Kupno/sprzedaż akcji

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 28 maja 2018 roku Emitent w dniach 29 stycznia – 6 lutego 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

  • w dniu 29 stycznia 2019 roku 1900 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,60 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0057% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 31 stycznia 2019 roku 1940 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,67 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0059% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 1 lutego 2019 roku 60 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0002% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 4 lutego 2019 roku 1000 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,92 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0030% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 5 lutego 2019 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • w dniu 6 lutego 2019 roku 100 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W dniu 30 stycznia 2019 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 5800 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,0175% kapitału zakładowego i dające prawo do 5800 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0105% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 211700 akcji własnych dających  211700 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,6394% kapitału zakładowego i 0,3841% ogólnej liczby głosów na WZA.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 29 stycznia – 6 lutego 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załącznik: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.